Τίτλος:

Ο βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των "σκοτεινών αιώνων"

Ημερομηνία:

1996 | 247 σελ.

ISBN:

960-7094-46-8

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: