, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 35|2010, 14-36


Νέες εκδόσεις του ΙΝΕ. Εκδοτικά αποτελέσματα της συμμετοχής του ΙΝΕ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σ. 30. Τετράδια Εργασίας, σ. 34.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: