, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 35|2010, 50-72


Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα He.P.H.a.E.S.T.U.S., σ. 51. Τομέας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας: Εκδόσεις - Συνέδρια - Συναντήσεις, σ. 58. Συνέδριο: Why does Business History Matter?, σ. 58. Συνέδριο: Οι Έλληνες στο διεθνές εμπόριο του νότου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, 18ος-19ος αι., σ. 60. Ερευνητικό Έργο (Ramsès 2): Sacred places and popular practices in the Mediterranean, σ. 62. Πρόγραμμα: Ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι., σ. 64. Αρχεία Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σ. 67. Αρχεία Νομού Λευκάδας, σ. 69. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, σ. 69. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, σ. 70. Εγκυκλοπαίδεια του Ρομαντικού Εθνικισμού στην Ευρώπη, σ. 72.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: