, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, Ενημερωτικό Δελτίο, 35|2010, 86-91


Τα Σεμινάρια του ΙΝΕ, σ. 86. Πανεπιστημιακά σεμινάρια ερευνητών του ΙΝΕ, 2009-2010, σ. 87. Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010, σ. 88. Διαρκές Σεμινάριο ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, σ. 90. Ομάδα Μελέτης της Ρωσικής Ιστορίας, σ. 91.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: