, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 35|2010, 113-129


Recovering the past: Archaeologists and Travelers in Ottoman Lands, σ. 114. 20ό Διεθνές Συνέδριο για τον Εθνικισμό: Nation and Charisma, σ. 116. Η Αδριατική: Συγκλίσεις και αποκλίσεις (18ος-19ος αι.), σ. 117. Le Patriarcat oecuménique "hors frontières", CNRS, σ. 120. Συμπόσιο για τον Διαφωτισμό: Joy and Laughter in the 18th c., σ. 121. ΙΓ´ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, σ. 123. Ημερίδα: Ταξίδι και Λογοτεχνία, σ. 124. Διημερίδα στη μνήμη του καθηγητή Χρίστου Γ. Πατρινέλη, σ. 126. Έκθεση και κατάλογος: L’ Antiquité rêvée, σ. 128.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: