, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 34|2009, 111-127


Ελλάδα : 1770-1844. Διαφωτισμός και Ελευθερία Το Ελαιοτριβείο-Μουσείο της Εταιρείας Αρχιπέλαγος και το βιομηχανικό του αρχείο Ιστορία και Πολιτισμός της Πρέβεζας Έκθεση στο Παρίσι: Από το Βυζάντιον στην Istanbul ΙΒ΄ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου Εθνική Ταυτότητα στην Παλαιά και Νέα Ευρώπη 41η Συνάντηση της American Αssociation for the Advancement of Slavic Studies

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: