, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ IΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 33|2008, 36-57


Ψηφιακά προγράμματα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για τα Βαλκάνια / Έργο "Πανδέκτης ΙΙ" / Διαδραστική εφαρμογή στο διαδίκτυο Ιστορία των πολιτικών ιδεών (18ος-20ός αιώνας) Τα βιομηχανικά κτίρια στα βόρεια Μικρασιατικά παράλια: ένα ενδιαφέρον οδοιπορικό Η Μεσόγειος ως πεδίο ιστορικής έρευνας και μαθητείας Ιστορική Τεκμηρίωση Περιφερειακού Τύπου (19ος αιώνας) Ταξινόμηση Αρχείου Δήμου Υμηττού 1934-1980 Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας Iστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Ερευνητικά και εφαρμοσμένα έργα για τη Μάνη 2007-2008

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: