, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 33|2008, 58-80


Εκδηλώσεις του ΙΝΕ για τα 50 χρόνια του ΕΙΕ Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις της εποχής της διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων / ΄Εκδοση και έκθεση, Ιστορία της χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου 1420-1800 / Χάρτες της συλλογής Μαργαρίτας Σαμούρκα / Terry Eagleton, O θάνατος της κριτικής; / 13η ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά, 2008 / Ημερίδα Νεοελληνικών Σπουδών

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: