, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 33|2008, 108-119


Η Ευρώπη σε Αναστάτωση: η Εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων Τα Συμπόσια στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης της Λευκάδας, 1996-2008 International Summer School: Mediterraneo Α΄ Διεθνές Συνέδριο για τις Καραμανλίδικες Σπουδές IA΄ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου Δ΄ Συνέδριο της ΕΕΓΣΓ Επιστημονική εκδήλωση "…η δε γραφή μένει" και Έκθεση χειρογράφων συλλογής ΚΝΕ

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: