, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 31|2006, 83-97


Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο Competing Networks: Greek amd Other Commercial Houses in the Mediterranean Ο φόβος στην τέχνη και στη ζωή Εγκαίνια του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Συμπόσιο για τον Διαφωτισμό Έκθεση. Ελληνικά χειρόγραφα 3ος-20ός αι. Ευγένιος Βούλγαρης. Διακόσια χρόνια από τον θάνατό του Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Ευγένιος Βούλγαρης: Ο άνδρας και το έργο του

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: