, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 29|2004, 30-40


Κοινωνία της Πληροφορίας Τεκμηρίωση Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας του 20ού αιώνα Réseau Thématique des Centres Européens de Recherche en Sciences Humaines sur l’ ensemble euro-méditerranéen (REMSH). Η Βιβλιοθήκη της Μεσογείου Συναντήσεις-Σεμινάρια. Επιστημονικό δίκτυο REMSH-2004 Πρόγραμμα Enter Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: