, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, Ενημερωτικό Δελτίο, 29|2004, 48-56


Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ Ερμηνείες και αναπαραστάσεις: ιστοριογραφία, απομνημόνευμα, λογοτεχνία Νεότερος Πολιτικός Ουμανισμός Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2004

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: