, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 29|2004, 76-82


Συμπόσιο: Τρίπτυχο αφιέρωμα. Ποίηση-Βιολογία-Ιστορία Ημερίδα: 110 χρόνια από την ίδρυση του "Δημαρχιακού Χημείου της Μυτιλήνης" Συνάντηση εργασίας της Ομάδας Volontaires en Méditerranée Παρουσίαση βιβλίου: Παντελής Αργύρης, Φιλόλογοι και νεωτερικότητα Συμπόσιο στη μνήμη του Gunnar Hering (1934-1994)

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: