, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, Ενημερωτικό Δελτίο, 28|2003, 60-63


Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ Ζητήματα Ιστορίας. Πράγματα και απεικάσματα Διαφωτισμός. Ευρωπαϊκός και Ελληνικός Σεμινάρια της Ερμούπολης 2003 Διαρκές Σεμινάριο ΙΑΕΝ

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: