, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 27|2002, 98-116


Συμπόσιο: Το πολιτισμικό λεξιλόγιο στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης, 1840-1870 Αρχείο Μιχαήλ Στεφανίδη Πρόγραμμα Πανεπιστημιακών Σεμιναρίων Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" Β΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο Β΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο Διεθνές Εργαστήριο: (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity Συμπόσιο: Liberté - Héritage du passé ou idée des Lumières? Επιστημονική Συνάντηση: Μνήμη Άλκη Αγγέλου Διεθνές Συμπόσιο για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: