, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 26|2001, 27-47


Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996 Τράπεζα Δεδομένων Ελλήνων Ζωγράφων (1450-1830) Ξέστρον, Παραδοσιακές τεχνικές και επαγγέλματα Τεχνίτες και Επαγγέλματα του Ξύλου στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο Τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς στο Αιγαίο Ιστορία του βιβλίου Ερευνητικά και Εφαρμοσμένα έργα για τη Μάνη, 2000-2001 Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.)

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: