, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 25|2000, 24-31


Οι συλλογικοί φόβοι στην ιστορία Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2000 Η Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού χώρου, 17ος-18ος αι.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: