, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 25|2000, 45-73


Round Table: From republican polity to national community Ακτίνες Ανέμων στη Θάλασσα Οι μεσογειακές κοινότητες στην Τυνησία Η μετάφραση ως μέσο λογοτεχνικής πρόσληψης Διεθνές συμπόσιο για την ιστορία της μέτρησης του γεωγραφικού μήκους Επτάνησος Πολιτεία-200ή επέτειος Το Μουσείο Σαπωνοποιίας στο Πλωμάρι της Λέσβου Η Μεσογειακή διάσταση ενός αιγαιακού νησιού Transitions and Transgressions in an Age of Multiculturalism The Status and Future of Global Comparative Literary Studies How to survive the clash of cultures: cultural identity, threat or antidote? Οι Βατουσαίοι δημοσιογράφοι ΧΙΧ Διεθνές Συμπόσιο για την Ιστορία των Επιστημονικών Οργάνων Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα Συμπόσιο για τη γλώσσα-μέσο επικοινωνίας της Επιστήμης Οικονομικές και κοινωνικές όψεις των πιστωτικών δραστηριοτήτων στην Α. Μεσόγειο Heritage, Maritime Technologies. Mining Landscapes Imago MundI. Lettres et images d’ Europe Θεματικά μουσεία στον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου Συνέδρια που έγιναν

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: