, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, Ενημερωτικό Δελτίο, 36|2011, 88-91


Διδασκαλία και κατάρτιση, σ. 88. Μεταπτυχιακά μαθήματα, σ. 88. Προπτυχιακά σεμινάρια, σ. 90. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ. 90. Σεμινάρια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σ. 90.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: