, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 30|2005, 40-51


Ο Δον Κιχώτης στη νεοελληνική πνευματική ζωή Ετήσια Διάλεξη Κ.Θ. Δημαρά, 2005 Σεμινάριο: Réseaux, Échanges et Conflits dans l’espace méditerranéen Διεθνές Συμπόσιο: Diffusion of Science and Technology Ερευνητική αποστολή στην Αζοφική Συνέδριο: Ιστορία, φιλοσοφία και διδασκαλία των φυσικών επιστημών Διεθνές Συμπόσιο: Notions of Physics in Natural Philosophy

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: