, Εκδοτικά αποτελέσματα της συμμετοχής του ΚΝΕ σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, Ενημερωτικό Δελτίο, 37|2012, 13-17


Εκδοτικά αποτελέσματα της συμμετοχής του ΚΝΕ σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: