, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 32|2007, 28-33


"Πανδέκτης", πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" Οθωμανικές σπουδές, 15ος-19ος αι. Η ανάπτυξη των πόλεων-λιμανιών της Αζοφικής και οι Έλληνες Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: