, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, Ενημερωτικό Δελτίο, 32|2007, 62-69


Τα Σεμινάρια του ΙΝΕ Αντισυμβατικά κείμενα: Από τον Χριστόδουλο τον Ακαρνάνα στον Διονύσιο Σολωμό Ιστορία της Ελληνικής Ιστοριογραφίας, 18ος-20ός αι. Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2007 Διαρκές Σεμινάριο ΙΑΕΝ

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: