Τίτλος:

Τετράδια Εργασίας

Online ISSN:

1791-7581

Τα Τετράδια Εργασίας (Τ.Ε.) ιδρύθηκαν το 1982 από τη διευθύντρια του ΚΝΕ/ΕΙΕ Λουκία Δρούλια, με εισήγηση του ερευνητή Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για γρήγορη και άνετη ανακοίνωση αποτελεσμάτων ερευνών του Ινστιτούτου. Όπως φαίνεται από τα περιεχόμενα των τόμων τους τα Τ.Ε. δημοσίευσαν μεγάλο μέρος από τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου και των φιλοξενούμενων ερευνητών του στους εξής τέσσερις τομείς:


ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: