Σχετικά άρθραΓεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899, , 4|1904, 20-23


Μη διαθέσιμη περίληψη

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: