Ασπασία ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ, Ο ναός των Αγίων Αποστόλων στο Λεοντάρι Αρκαδίας, , 28|2007, 99-114


Ο ναός των Αγίων Αποστόλων στο Λεοντάρι Αρκαδίας εντάσσεται στην ολιγομελή ομάδα των μνημείων που ακολουθούν τον μεικτό αρχιτεκτονικό τύπο της παλαιολόγειας ναοδομίας του Μυστρά. Η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και στερέωσης επέτρεψε την αναλυτική έκθεση και διάκριση των οικοδομικών φάσεων του ναού. Η σύνθεση των ιστορικών δεδομένων και των αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών πληροφοριών που προέκυψαν, προσδιορίζουν την ίδρυση του ναού στο β΄ τέταρτο του 15ου αιώνα, δείχνουν ως πιθανό χορηγό του ναού τον δεσπότη Θεόδωρο Β΄ Παλαιολόγο, ο οποίος είχε καταστήσει το Λεοντάρι την πρωτεύουσα του κρατιδίου του και συνηγορούν στην αποκατάσταση της αρχικής μορφής του ναού με περίστωο στεγασμένο με σταυροθόλια και κυματιστό γείσο κατά το πρότυπό του, τον ναό της Οδηγήτριας στο Μυστρά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: