Ευτέρπη ΜΑΡΚΗ, Η κεραμική ενός μεσοβυζαντινού λιμανιού της Μακεδονίας. Η περίπτωση του Κίτρους, , 28|2007, 271-282


Η κεραμική του κάστρου του Κίτρους περιλαμβάνει εισηγμένα και τοπικής κατασκευής αγγεία, όπως  υποδεικνύεται από την ανασκαφή επάλληλων κεραμικών κλιβάνων στην περιοχή του βυζαντινού λιμανιού. Τα εισηγμένα αγγεία του 12ουαι. Και τα αγγεία της τοπικής παραγωγής αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινής θεματολογίας και διακόσμησης, που διαμορφώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας και από εκεί εξαπλώνεται στα κάστρα και στα λιμάνια της περιφέρειας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: