Ελληνικό Δίκτυο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τίτλος:
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκδότης:
Subscribe to Ελληνικό Δίκτυο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: