Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής πολιτικής

Τίτλος:
Περιφέρεια: Επιστημονική επιθεώρηση για την περιφερειακή οικονομία και πολιτική

Εκδότης:
Subscribe to Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής πολιτικής
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: