Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Tμήμα Γραφιστκής και Οπτικής Επικοινωνίας (ΓΟΕ) έχει ως αποστολή του την εκπαίδευση φοιτητών, την έρευνα, την δημιουργία, συλλογή και διάχυση υλικού Οπτικής Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο αντικείμενο του υπο έκδοση περιοδικού, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που σχετίζονται με την κινούμενη εικόνα το 3Danimation και το gaming, εξειδικεύονται στην εκπόνηση μελετών και επιστημονικών άρθρων στα παραπάνω πεδία καθώς επίσης και στην ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών διαδραστικών φιλμ animation και gaming με εφαρμογές στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Τύπος εκδότη: 
Πανεπιστημιακό ΊδρυμαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: