Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

To Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 και αποτελεί το μόνο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, το ΕΚΚΕ:

  • Διεξάγει κοινωνική έρευνα σε διαχρονικά και επίκαιρα γνωστικά πεδία με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.
  • Έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε τομείς όπως την κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία, την κοινωνική γεωγραφία, την κοινωνική πολιτική, την πολιτική κοινωνιολογία και την εκλογική γεωγραφία.
  • Διατηρεί και διαρκώς διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων.
  • Διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας, η οποία από το 1959 υποστηρίζει και προωθεί το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ και εν γένει των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.
  • Δραστηριοποιείται στις έντυπες και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές εκδόσεις οι οποίες αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Σημαντικός αριθμός των εκδόσεων του ΕΚΚΕ χρησιμοποιείται ως διδακτική υλη στα ΑΕΙ της χώρας.
  • Εκδίδει ανελλιπώς την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, που αποτελεί το μακροβιότερο περιοδικό κοινωνικών επιστημών με τυφλή αξιολόγηση στην Ελλάδα.
Τύπος εκδότη: 
Ερευνητικό ΚέντροΑκολουθήστε το ΕΚΤ: