Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου ιδρύθηκε το 1992 ως μια επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σκοπός της είναι η προώθηση των επιστημών του ανθρώπου, η ενημέρωση για την πορεία της έρευνας και των θεωρητικών αναζητήσεων, και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων και των διαφορετικών επιστημονικών κοινοτήτων, με έμφαση στην ανάδειξη των διαφορετικών εμπειριών και γλωσσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Το ενδιαφέρον της ΕΜΕΑ προσανατολίζεται αφενός στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της θεωρητικής παραγωγής στα πεδία της φιλοσοφίας και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, και αφετέρου στην ανάληψη διεθνών συνεργασιών με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά δίκτυα κ.α., με απώτερο στόχο τη βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των πληθυσμών, και ειδικότερα: την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνικής πρόνοια, την εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών, την βελτίωση των χαμηλών εισοδημάτων, την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι κύριες δραστηριότητες της EMEA είναι:

  • η ανάληψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  • η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και μελετών
  • η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
  • η παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού
  • η έκδοση επιστημονικών περιοδικών
  • η έκδοση επιστημονικών έργων Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων
  • η ανάληψη συνεργασιών με διεθνείς φορείς
Τύπος εκδότη: 
Επιστημονική Εταιρεία/Επιστημονικό ΣωματείοΑκολουθήστε το ΕΚΤ: