Ένωση των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ)

Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών  είναι επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα στην ευρεία περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών, έχουν δηλαδή κοινό ενδιαφέρον για τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών.
 
Σκοποί της Ένωσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στην περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών, η συμβολή στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με τη μαθηματική παιδεία, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Η κοινότητα των Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει οργανώσει μέχρι σήμερα 12 πανελλήνια συνέδρια. Τα έξι πρώτα πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη συγκροτηθεί σε επιστημονική ένωση, σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και με τον τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Τύπος εκδότη: 
Επιστημονική Εταιρεία/Επιστημονικό ΣωματείοΑκολουθήστε το ΕΚΤ: