Εκδόσεις Νήσος

Οι εκδόσεις νήσος δραστηριοποιούνται από το 1992 στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδρύθηκαν ως εκδοτικό πρόγραμμα της επιστημονικής και μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) και, αποκτώντας σταδιακά μια ιδιαίτερη βαρύτητα, αυτονομήθηκαν από την ΕΜΕΑ ως εξειδικευμένη εκδοτική επιχείρηση. Παρέμειναν όμως συνδεδεμένες με την επιστημονική εταιρεία, μέσω συνεργασίας σε εκδοτικές πρωτοβουλίες και ανάλογα προγράμματα που στοχεύουν στην παρουσία του δοκιμίου, του επιστημονικού και του επιστημονικού βιβλίου στη χώρα. Η συνολική αντίληψή της νήσου για τον ρόλο του οίκου στον εκδοτικό χώρο αλλά και ―γενικότερα― στη δημόσια σφαίρα είναι η επιλογή σημαντικών κειμένων τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και αντιπροσωπευτικά δείγματα της σύγχρονης ελληνικής σκέψης. Οι τίτλοι που επιλέγονται, αποτελούν οργανωμένες επιλογές και σχεδιασμένες παρεμβάσεις. Κάθε βιβλίο είναι αποτέλεσμα μιας αναζήτησης για την κάλυψη ενός κενού στην ελληνική βιβλιογραφία.

Τύπος εκδότη: 
Εκδοτικός ΟίκοςΑκολουθήστε το ΕΚΤ: