Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό την ενίσχυση και οργάνωση της έρευνας και της διδασκαλίας της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στην Ελλάδα. Με τον όρο «Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία» νοείται γενικά η μελέτη της λογοτεχνίας από σκοπιά που υπερβαίνει τα εθνικά, γλωσσικά, πολιτισμικά ή άλλα όρια και ειδικότερα η συγκριτική μελέτη της ιστορίας της λογοτεχνίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας και η συγκριτική ερμηνεία και κριτική των λογοτεχνικών κειμένων. Την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία επιδιώκει με την οργάνωση διεθνών ή εθνικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, με την έκδοση των πρακτικών τους, με την έκδοση του περιοδικού Σύγκριση, μοναδικού επιστημονικού οργάνου στην Ελλάδα για την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες, με την έκδοση της σειράς «Μελέτες και έρευνες», όπως και με την συνεργασία της με την Διεθνή Εταιρεία Συγκριτικής Φιλολογίας και άλλες εθνικές ανάλογες Εταιρείες.

Τύπος εκδότη: 
Επιστημονική Εταιρεία/Επιστημονικό ΣωματείοΑκολουθήστε το ΕΚΤ: