Ελληνική Γεωλογική Εταιρία

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1951, το οποίο προάγει  και εξελίσσει τις επιστημονικές γνώσεις σε θέματα  που αφορούν στην επιστήμη της Γεωλογίας.

Σκοποί της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας είναι:

  • Η συμβολή στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην προαγωγή των γεωλογικών επιστημών.
  • Η βοήθεια στα μέλη της αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, για ενημέρωση και συνεχή βελτίωση των γνώσεών τους στις εξελίξεις των γεωεπιστημών.
  • Η διάδοση των πορισμάτων των γεωλογικών ερευνών, η εκλαΐκευση τους και η ενημέρωση των πολιτών και της Πολιτείας σχετικά με αυτά.
  • Η συμβολή στην αξιοποίηση των πορισμάτων των γεωλογικών ερευνών και των δυνατοτήτων των γεωλογικών επιστημών για οικονομική ανάπτυξη, σε συνάρτηση με την κοινωνική πρόοδο, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
  • Η συμβολή στη διεθνή συνεργασία των γεωεπιστημόνων με στόχο την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών.

Για την πραγματοποίηση των στόχων της, η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, οργανώνει τακτικά δημόσια επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, συζητήσεις, διεθνή συνέδρια, εκδρομές και επιστημονικές αποστολές. Επιπρόσθετα, εκδίδει το Επιστημονικό Δελτίο με την επωνυμία “Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας” ενημερωτικό περιοδικό με την επωνυμία ¨Γεωενημέρωση¨ και άλλα δημοσιεύματα. 

Τύπος εκδότη: 
Επιστημονική Εταιρεία/Επιστημονικό ΣωματείοΑκολουθήστε το ΕΚΤ: