Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημών (ΕΟΠΕ) αποτελεί ΝΠΙΔ, Αστικό Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί πάντα σύμφωνα με την αρχή της Δημοκρατίας, την τήρηση, τον σεβασμό και την προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους, με βάση τον εθελοντισμό, την διάθεση προσφοράς και την προσπάθεια διάδοσης και προώθησης της Πολιτικής Επιστήμης, υιοθετώντας –παράλληλα- τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως αυτές καταγράφονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης και το σύνολο των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου.

Στα χρόνια δραστηριοποίησής του έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων και συνεργασιών από όπου έχει λάβει τις ιδιότητες: α) οργανισμού μέλους του United Nations Academic Impact, β) οργανισμού σε Eιδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC), γ) συδεδεμένου Οργανισμού με το Τμήμα Παγκόσμιας Επικοινωνίας του ΟΗΕ (United Nations Department of Global Communications UN – DGC), δ) μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Πολιτικής Επιστήμης (IPSA), ε) μέλος στο Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο για τα Ηνωμένα Έθνη (Academic Council on the United Nations System), στ) μέλος - εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για την Ευθύνη Προστασίας, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο πρόληψης Γενοκτονιών και το γραφείο Ευθύνης Προστασίας των αντίστοιχων Ειδικών Συμβούλων του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε.. The INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT ( ICRtoP), η) συνεργάτης της διεθνούς συνδιάσκεψης «Εβδομάδα Ειρήνης» που λαμβάνει χώρα στην Γενεύη στις εγκαταστάσεις του Ο.Η.Ε. (Geneva Peace Week – Palais des Nations). Βασικοί διοργανωτές της διάσκεψης είναι η Geneva Peacebuilding Platform, το Graduate Institute of Geneva, ο Ο.Η.Ε. (Γραφείο Ο.Η.Ε. Γενεύης) και υποστηρίζεται από την Κυβέρνηση της Ελβετίας.

Τύπος εκδότη: 
Επιστημονική Εταιρεία/Επιστημονικό ΣωματείοΑκολουθήστε το ΕΚΤ: