Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Κρήτης

To Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών (ΕΠΕΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής. Συγκεκριμένα το Εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας και μέσων απόκτησης και χρήσης γλωσσικού, ψυχοκινητικού, λογικομαθηματικού, εικαστικού, μουσικού και θεατρικού υλικού. 

Τύπος εκδότη: 
Πανεπιστημιακό ΊδρυμαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: