Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.)

H Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) ιδρύθηκε το 2011. Σκοποί της Ένωσης είναι α) η προαγωγή και η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση, β) η μελέτη και ανάδειξη θεμάτων της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και γ) η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν σε θέματα της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.

 

Τύπος εκδότη: 
Επιστημονική Εταιρεία/Επιστημονικό ΣωματείοΑκολουθήστε το ΕΚΤ: