Εργαστήριο Μελέτης Θεσμικού Λόγου, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του ΕΚΠΑ

Το Εργαστήριο Μελέτης Θεσμικού Λόγου, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). έχει ως αντικείμενο έρευνας και επιστημονικής δραστηριότητας τις ελληνικές, θεσμικές, γλωσσικές πρακτικές καθ’όλο το χρονικό φάσμα της ιστορίας μας, από την Αρχαιότητα και δια του Βυζαντίου έως τη νεωτερικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βυζαντινή περίοδο ως αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του καθόλου θεσμικού λόγου. Ο όρος «γλωσσικές πρακτικές» αναφέρεται στα σημεία σύμπτωσης των ιδιωτικών βουλήσεων με τις δημόσιες κανονιστικότητες και, υπό την ευρεία έννοια, παραπέμπει στην ανάπτυξη ενός ήθους ικανού να ρυθμίζει τις ιδιωτικότητες σύμφωνα με τη γλώσσα και έκφραση των θεσμών. Ο θεσμικός λόγος, έτσι, εμφανίζεται ρυθμιστικός των ιδιωτικοτήτων και της εκφραστικής κανονιστικότητας.

Το Εργαστήριο εστιάζει την έρευνά του σε τυπικά θεωρητικά κείμενα της σχετικής παράδοσης αλλά και σε άτυπα θεωρητικώς τεκμήρια όπως π.χ. νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, μανιφέστα, αυτοβιογραφικά ντοκουμέντα, αναπαραστάσεις της καθημερινότητας των πρακτικών εκφώνησης θεσμικού λόγου, θεωρητικές εξομολογήσεις, οπτικές τεκμηριώσεις κ.ά., στη βάση μιας ανάλυσης που θα διερευνά τις σχέσεις της φιλοσοφίας και του θεωρητικού λόγου με τις συγκεκριμένες γλωσσικές πρακτικές στη βάση ιστορικά εντοπισμένων  επιστημονικών, γλωσσικών και παιδευτικών εκφάνσεων.

Τύπος εκδότη: 
Πανεπιστημιακό ΊδρυμαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: