Your search for "" gave back 8670 results.

Τίτλος:

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Online ISSN:

1105-5758

Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΔΧΑΕ) είναι ένα έγκριτο διεθνές περιοδικό που εκδίδεται σε ετήσια βάση από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Xάρη στη μακροχρόνια παρουσία του και τις υψηλής ποιότητας δημοσιεύσεις που περιέχει, έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά όργανα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο θέματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και το διεπιστημονικό χαρακτήρα των δημοσιεύσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης των μελετών που υποβάλλονται προς δημοσίευση, οι αυστηροί κανονισμοί και η διαδικασία δημοσίευσης του περιοδικού εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των δημοσιεύσεων στο Δελτίον.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Ιστορείν

Historein is an international, peer-reviewed, open-access electronic journal published annually by the Cultural and Intellectual History Society (Athens). It is both historical and interdisciplinary in its perspective. It is thus situated within a scholarly “free trade" zone that encourages the interaction between history, philosophy, social anthropology, sociology, gender and labour studies, epistemology, literary and cultural studies. Its main aim is to promote the study of themes and phenomena that cannot be approached solely from within one discipline. Historein strongly supports approaches that tend to erase the distance between theory and research by making self-reflection a vital element of historical scholarship at all levels and stages. At the centre of its interest are questions concerning the production of knowledge about the past, the historicity of interpretative and argumentative strategies, and the politics of disciplinarity. Within this framework, Historein also aims at the enrichment of the evolving debates around class, gender, race, ethnicity, nationality, religion and generation, and the impact respective conceptualisations have had on the

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤεύχος: 8

Τεύχος: 7

Τεύχος: 6

Τεύχος: 5

Τεύχος: 4

Τεύχος: 3

Τεύχος: 2

Τεύχος: 1

Τίτλος:

Μνήμων

Επιστημονικό πεδίο:

Online ISSN:

2241-7524

Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε. Στο τέλος κάθε έτους ο τόμος που έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά θα τυπώνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων κατόπιν παραγγελιών. Οι αναγνώστες του περιοδικού που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίτυπο του τόμου, θα πρέπει να το παραγγείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

The Historical Review/La Revue Historique

Online ISSN:

1791-7603

  The Historical Revue / La Revue Historique is an annual refereed journal of historical research in the human sciences published by the Institute for Neohellenic Research (INR) of the National Hellenic Research Foundation (NHRF) since 2004. It was established as a medium of communication and exchange of ideas with colleagues around the world. We invite original papers and critical perspectives from a wide range of fields within Modern Greek studies, but are not limited to it. Our intention is to provide a medium of dialogue and reflection in the broad field of historical study in the human sciences. In the effort to intensify scholarly dialogue the INR has decided to take advantage of electronic publishing to provide open access to the full content of the journal. A fully electronic publication management system ensures a speedy process, and offers authors the ability to follow the progress of their manuscripts through the publication process. Revised manuscripts of

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤεύχος: 16

Τεύχος: 15

Τεύχος: 14

Τεύχος: 13

Τεύχος: 12

Τεύχος: 11

Τεύχος: 10

Τεύχος: 9

Τεύχος: 8

Τεύχος: 7

Τεύχος: 6

Τεύχος: 5

Τεύχος: 4

Τεύχος: 3

Τεύχος: 2

Τεύχος: 1

Τίτλος:

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης ανοικτής πρόσβασης του περιοδικού Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Mediterranean Marine Science

Online ISSN:

1791-6763

The journal Mediterranean Marine Science is published semi-annually by the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR). The journal welcomes original research articles, short communications, New Mediterranean Biodiversity records, extended reviews, comments, and Theme sections in all fields of Oceanography, Marine Biology, Marine Conservation, Limnology, Fisheries and Aquaculture in the Mediterranean area and the adjacent regions. All content is peer reviewed.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Ενημερωτικό Δελτίο

Online ISSN:

1791-759X

Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ είναι μια ετήσια περιοδική έκδοση που στόχο έχει την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για την όλη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Τετράδια Εργασίας

Online ISSN:

1791-7581

Τα Τετράδια Εργασίας (Τ.Ε.) ιδρύθηκαν το 1982 από τη διευθύντρια του ΚΝΕ/ΕΙΕ Λουκία Δρούλια, με εισήγηση του ερευνητή Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για γρήγορη και άνετη ανακοίνωση αποτελεσμάτων ερευνών του Ινστιτούτου. Όπως φαίνεται από τα περιεχόμενα των τόμων τους τα Τ.Ε. δημοσίευσαν μεγάλο μέρος από τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου και των φιλοξενούμενων ερευνητών του στους εξής τέσσερις τομείς:


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Online ISSN:

2241-7214

The International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication is an international, peer-reviewed journal that publishes articles in the fields of applied linguistics, translation and interpreting studies, discourse studies and intercultural communication studies. The journal aims at promoting the intercultural perspective on language communication, fostering mutual respect both by major languages and linguistic trends for the local but also respect and understanding of the local before the global in terms of coexistence. In other words, the IJLTIC will serve as a platform for exchanging and generating insights into local linguistic and communicational aspects that deserve global attention and into global perspectives and trends that have an impact locally. All content is peer reviewed.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Εώα και Εσπέρια

Online ISSN:

2241-7540

Τα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια είναι ένα έγκριτο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, που εκδίδεται από την Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ) και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τις σχέσεις του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση κατά την περίοδο από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα. Το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση άρθρα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία, τη φιλολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία των θεσμών και την αρχειακή έρευνα. Στα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια δημοσιεύονται επίσης βιβλιοπαρουσιάσεις-βιβλιοκρισίες. Οι μελέτες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα. Η διαδικασία κρίσης και δημοσίευσης εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των μελετών.


ΠεριεχόμεναΤεύχος: 8

Τεύχος: 7

Τεύχος: 6

Τεύχος: 5

Τεύχος: 4

Τεύχος: 3

Τεύχος: 2

Τεύχος: 1

Pages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: