Your search for "" gave back 8666 results.

Τίτλος:

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Online ISSN:

2241-8512

Το Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (www.ekke.gr) ιδρύθηκε το 1959 και αποτελεί το μόνο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, το ΕΚΚΕ: Διεξάγει κοινωνική έρευνα σε διαχρονικά και επίκαιρα γνωστικά πεδία με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤεύχος: 28

Τεύχος: 26

Τεύχος: 25

Τεύχος: 24

Τεύχος: 23

Τεύχος: 21

Τεύχος: 19

Τεύχος: 18

Τεύχος: 17

Τεύχος: 15

Τεύχος: 14

Τεύχος: 13

Τεύχος: 11

Τεύχος: 9

Τεύχος: 7

Τεύχος: 6

Τεύχος: 4

Τεύχος: 2

Τεύχος: 1

Τίτλος:

Περιοδικό Μουσείο Μπενάκη

Online ISSN:

2407-9502

Για την προβολή των συλλογών του και την προώθηση της έρευνας το Μουσείο εκδίδει από το 2001 ένα ετήσιο περιοδικό (Μουσείο Μπενάκη) που δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέμα ή σημείο αφετηρίας αντικείμενα ή αρχεία των συλλογών του, καθώς και τα ετήσια πεπραγμένα των ερευνητικών του τμημάτων. Στις σελίδες του φιλοξενούνται ελληνικά και ξενόγλωσσα κείμενα, τα οποία συνοδεύονται από αγγλική ή ελληνική περίληψη, αντίστοιχα. Δεδομένου ότι το υλικό του Μουσείου είναι ποικίλο, διαχρονικό και διαπολιτισμικό, το περιοδικό κατά συνέπεια ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στα γνωστικά πεδία της Αρχαιολογίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Μουσειολογίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤεύχος: 10

Τεύχος: 9

Τεύχος: 8

Τεύχος: 7

Τίτλος:

Σύγκριση

Online ISSN:

2241-1941

Το περιοδικό Σύγκριση / Comparaison / Comparison δημοσιεύει μελέτες με θέμα την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες.


ΠεριεχόμεναΤεύχος: 25

Τεύχος: 24

Τεύχος: 23

Τεύχος: 22

Τεύχος: 21

Τεύχος: 20

Τεύχος: 19

Τεύχος: 18

Τεύχος: 17

Τεύχος: 16

Τεύχος: 15

Τεύχος: 14

Τεύχος: 13

Τεύχος: 12

Τεύχος: 11

Τεύχος: 4

Τεύχος: 2

Τεύχος: 1

Τίτλος:

Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης έχει σκοπό τη δημιουργία ενός φόρουμ επιστημονικού διαλόγου και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών, οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη, καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης. Οι Διάλογοι! περιμένουν την ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας σας, προκειμένου να κριθεί για δημοσίευση σε μια από τις ενότητες του 1ου τεύχους.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Online ISSN:

2459-2579

Το Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών εγκαινιάστηκε ως περιοδική επιστημονική έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1977. Οι πρωτότυπες εργασίες, τα κείμενα και οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται - μετά από κρίση -  στους τόμους του Δελτίου κωδικοποιούν τον ερευνητικό προσανατολισμό του ιδρύματος και ασχολούνται αποκλειστικά με την επιστημονική μελέτη του μικρασιατικού ελληνισμού σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του και σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού του. Στo περιοδικό συμπεριλαμβάνονται και τα χρονικά των δράσεων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Σημείωση: Το τρέχον τεύχος του Δελτίου δεν είναι διαθέσιμο με ανοικτή πρόσβαση.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Online ISSN:

2241-200X

Η Επιστημονική Επετηρίδα είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό που αντικατοπτρίζει όλα τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τη δημοσίευση άρθρων από την τρέχουσα έρευνα μελών του Τμήματος και ερευνητών από επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Τμήμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  και από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το περιοδικό είναι, επίσης, ανοιχτό σε νέες φωνές ερευνητών οι οποίοι αποπεράτωσαν πρόσφατα τη διδακτορική τους διατριβή ή καταθέτουν άρθρα με νέες αδημοσίευτες έρευνες.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

Entertainment was tremendously changed in the last two centuries by the invention of new technologies. While the newspaper, radio, and television dominated the longest part of the 20th century, the Internet has provided totally new possibilities to entertain. However, there are factors and images related to entertainment that did not change even though the medium itself was transformed. The interdisciplinary journal Entertainment tries to bring together scholars from all areas attached to media studies to document the above named developments and changes.  

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Επιστημονικό πεδίο:

Online ISSN:

1108-3697

Η Επιστήμη και Κοινωνία:Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας στρέφει την προσοχή της στη σχέση επιστημονικού και φιλοσοφικού στοχασμού από τη μια μεριά και πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής από την άλλη. Σκοπός του περιοδικού  είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Η Επιστήμη και Κοινωνία αποσκοπεί να αποτελέσει ένα forum επιστημονικού διαλόγου αλλά και δημόσιας κριτικής παρέμβασης σε εθνική και διεθνή κλίμακα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Online ISSN:

2241-7303

Το περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» επιδιώκει να συμβάλλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών και όλων, χωρίς καμία διάκριση, των επί γης ανθρώπων.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Social Cohesion and Development

Online ISSN:

2459-4156

Η  Επιστημονική Επιθεώρηση «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» αποτελεί το βασικό μέσον προώθησης των σκοπών της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναPages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: