Your search for "" gave back 8661 results.

Τίτλος:

Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies

Επιστημονικό πεδίο:

Online ISSN:

1791-5155

Το Synthesis φιλοξενεί διεπιστημονικές, συγκριτολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στο ευρύ πεδίο της μελέτης της αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Στόχος του είναι να προαγάγει τη μελέτη του λογοτεχνικού κειμένου με άξονα τη σύγχρονη θεωρητική σκέψη, αλλά και τον κριτικό λόγο που παράγεται σε πολιτισμικούς χώρους που (αυτο)προσδιορίζονται ως περιφέρεια, αναδεικνύοντας τις πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές σχέσεις τους με το κέντρο. Το περιοδικό φιλοδοξεί έτσι να διευρύνει τη μελέτη του λογοτεχνικού κειµένου, αντιμετωπίζοντας κριτικά και αναστοχαστικά κυρίαρχες τάσεις και κριτικές προσεγγίσεις.


Περιεχόμενα



Τίτλος:

Homo Virtualis

Online ISSN:

2585-3899

Το Homo Virtualis είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό, με σύστημα διπλής τυφλής κρίσης και ανοικτής πρόσβασης, για τη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών, επιστημονικών κειμένων και θεωρητικών εργασιών σχετικών με τη μεθοδολογία, την επιστημολογία και τη θεωρία στο ευρύτερο χώρο της δυνητοποίησης, των πολύπλοκων ανθρώπινων συστημάτων, των δυνητικών κοινοτήτων, της κουλτούρας του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων και της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς σε μεικτά (online / offline) τεχνο-κοινωνικά περιβάλλοντα. Συνδυάζει την ουσιαστική και πρωτότυπη παραγωγή γνώσης με την ανοιχτή πρόσβαση, επικοινωνώντας τα πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα. Το επιστημονικό περιοδικό Homo Virtualis επικεντρώνεται στις κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, μέσα από μια αναστοχαστική και κριτική θεώρηση.


Περιεχόμενα



Τίτλος:

Invstigating the Child's World

Το περιοδικό «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου διεπιστημονικού λόγου για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, να καταστεί μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, τους φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Το περιοδικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και κάθε άρθρο περιλαμβάνει  περίληψη και λέξεις- κλειδιά στην αγγλική. Οι ενότητες του περιοδικού είναι οι τρεις:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα



Τίτλος:

Journal of Environmental Education for Sustainability

Online ISSN:

2585-3813

To «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποτελεί εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ύστερα από ανώνυμη κρίση, επιστημονικές εργασίες με τη μορφή άρθρων στα πεδία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Ειδικότερα, το περιοδικό δημοσιεύει: Επιστημονικές εργασίες με τη μορφή άρθρων που παρουσιάζουν με τρόπο κριτικό εμπειρικές έρευνες και θεωρητικό προβληματισμό σε θεματικές περιοχές της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα



Τίτλος:

Bioethica

Online ISSN:

2653-8660

Το Περιοδικό "ΒΙΟΗΘΙΚΑ" είναι ηλεκτρονική έκδοση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Τα θεματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης βιοηθικής (σχέσεις ασθενούς/ιατρού, αποφάσεις για το τέλος της ζωής, ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, κλινική έρευνα, γενετική και βιολογική έρευνα, γονιδιακή θεραπεία, βιοτράπεζες, νευροεπιστήμες, νανοτεχνολογία, γενετική μηχανική, διαχείριση βιολογικού πλούτου, ηθική της επιστημονικής έρευνας, μεταχείριση των ζώων, «βελτίωση» φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου, ευρεσιτεχνίες στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία κ.λπ.). Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα



Τίτλος:

Open Schools Journal for Open Science

Online ISSN:

2623-3606

Το Open Schools Journal for Open Science είναι το πρώτο ευρωπαϊκό περιοδικό σχεδιασμένο με τις προδιαγραφές ενός κανονικού επιστημονικού περιοδικού που γράφεται από μαθητές και απευθύνεται σε μαθητές. Το περιοδικό δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα



Τίτλος:

Epistēmēs Metron Logos

Το EMΛ επικεντρώνεται σε επιστημολογικά ζητήματα, δηλαδή σε θέματα που σχετίζονται με την επιστημολογία καθαυτή, ως ξεχωριστό φιλοσοφικό πεδίο, αλλά και σε μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν τις διάφορες επιστήμες, καθώς και τους διάφορους φιλοσοφικούς κλάδους. Ειδικότερα, το EMΛ φιλοδοξεί να προσφέρει μια πλατφόρμα για εποικοδομητική αξιολόγηση ζητημάτων που σχετίζονται με: θέματα βασικής φιλοσοφίας (επιστημολογίας, ηθικής, αισθητικής και οντολογίας),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα



Τίτλος:

Health and Research Journal

Online ISSN:

2459-3192

Health and Research Journal is ambitious to disseminate information, scholarship and experience in education, practice and investigation between medicine, nursing and all the sciences involved in health care. Aim of journal is to supply scientists of  health with resources in order to provide the scientific knowledge, intellection and research and especially to improve health status and qualify of care for individuals, families and communities. The journal publishes original papers, reviews, special and general articles, case management etc.Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens


Περιεχόμενα



Τίτλος:

Αρχαία Αχαϊα και Ηλεία: Ανακοινώσεις κατά το πρώτο διεθνές συμπόσιο Αθήνα

Ημερομηνία:

19-21 Μαϊου 1989

Αρχείο:



Pages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: