Your search for "" gave back 8670 results.

Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 361-364


Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015.


Christos MALATRAS, Βιβλιοκρισία:Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών κατά τη λόγια γραμματεία τους (11ος – αρχές 13ου αι.), Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων: Αθήνα 2015., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 375-379


Βιβλιοκρισία:Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών κατά τη λόγια γραμματεία τους (11ος – αρχές 13ου αι.), Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων: Αθήνα 2015.


Aleksandar JOVANOVIC, Οι Φαντασιακές Κοινότητες των Αλλων: Η Περίπτωση των Σελτζούκων Τούρκων, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 239-273


Στα τέλη του 11ου αιώνα οι βυζαντινοί ιστοριογράφοι άρχισαν να χρησιμοποιούν μια σειρά κλασσικών και λαϊκότροπων εθνωνυμιών σε μια προσπάθεια να περιγράψουν τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σταδιακά στην Μικρά Ασία και γρήγορα έγιναν οι κύριοι εχθροί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Μελετώντας τα κλασσικά και σύγχρονα εθνωνύμια σε ιστοριογραφικά έργα της περιόδου από τα τέλη του 11ου αιώνα μέχρι το μέσον του 13ου αιώνα, υποστηρίζω ότι η εξέλιξη και χρήση των όρων Πέρσης, Τοῦρκος και Τουρκομάνος ήταν ριζωμένες περισσότερο σε προσπάθεια απεικόνισης σύγχρονων πολιτικών πραγματικοτήτων παρά στη μίμηση κλασσικών προτύπων. Με αυτή την εργασία εξετάζω, λοιπόν, πως αυτά τα εθνωνύμια, όταν χρησιμοποιούνται στην ιστοριογραφία, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Ρωμαίοι του Μεσαίωνα αντιλαμβάνονταν τόσο τη δική τους όσο και την ταυτότητα των άλλων.


†Andreas F. SCHMINCK, Ex occidente lux? Zu den lateinischen Wurzeln der Zwei-Gewalten-Lehre des Patriarchen Photios, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 275-328


Το άρθρο δημοσιεύεται από τα κατάλοιπα του αειμνήστου Α. Schminck με την ευγενική παραχώρηση της χήρας του εκλιπόντος, κ. Karin Schminck, και με σύμφωνη γνώμη του καθηγητή D. Simon. Είναι το πρώτο μέρος εκτενέστατης μελέτης, στην οποία ο διακεκριμένος μελετητής του βυζαντινού Δικαίου υποστηρίζει ότι στην νομοθετική συλλογή της Εισαγωγής διακρίνεται επιρροή από τις χαλκευμένες κατά τον 9ο αι. Decretales Pseudo-Isidorianae, εξ ου και ο τίτλος Ex Occidente Lux?. Δυστυχώς η μελέτη παρέμεινε ημιτελής· ο συγγραφέας είχε ολοκληρώσει μόνο το δημοσιευόμενο εδώ πρώτο τμήμα της, στο οποίο επιχειρείται με γλαφυρό και διαφωτιστικό τρόπο ιστορική αναδρομή και παρακολούθηση της εξέλιξης των γεγονότων όσον αφορά την ιστορία του ζητήματος της διάκρισης των εξουσιών από την εποχή του πάπα Γελασίου Α´ και εξής.


Alicia Josephine SiMPSON, Book Review:Leonora NEVILLE, Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian, Oxford: Oxford University Press, 2016, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 381-383


Book Review:Leonora Neville, Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian, Oxford: Oxford University Press, 2016


Αννα Σπυρίδωνος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, Book Review: "Toward a historical Sociolinguistic Poetics of Medieval Greek", eds. A. CUOMO- E. TRAPP, Studies in Byzantine History and Civilization (SBHC 12), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 385-387


Book Review: Byzantios,  Studies in Byzantine History and Civilization (SBHC 12) Toward a Historical Sociolinguistic Poetics of Medieval Greek, A. CUOMO- E. TRAPP (eds.) VIII+233 p., 11 b/w ill., 156 x 234 mm, 2017 ISBN: 978-2-503-57713-5 Languages: English, French, Italian.


Myrto VEIKOU, Βιβλιοκρισία: David ROLLASON, The Power of Place, Rulers and their Palaces, landscapes, cities, and holy places, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2016, pp. 488, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 389-398


Βιβλιοκρισία: David ROLLASON, The Power of Place, Rulers and their Palaces, landscapes, cities, and holy places, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2016, pp. 488


Michael Edward STEWART, Book Review: M. HEBBLEWHITE, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395, London- New York 2017, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 399-412


Review: M. HEBBLEWHITE, The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395, London- New York 2017


Daniel SAHAS, Βιβλιοκριοία: The Orthodox Church in the Arab World 700-1700. An Anthology of Sources. Edited by Samuel Noble and Alexander Treiger (Northern Illinois University Press, 2014), pp. 375, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 413-423


Βιβλιοκριοία: The Orthodox Church in the Arab World 700-1700. An Anthology of Sources. Edited by Samuel Noble and Alexander Treiger (Northern Illinois University Press, 2014), pp. 375


Marina LOUKAKI, Βιβλιοκρισία:Charles BARBER / Stratis PAPAIOANNOU, εκδ., Michael Psellos on Literature and Art: A Byzantine Perspective on Aesthetics, [Michael Psellos in Translation], University of Notre Dame Press, Notre Dame/Indiana 2017, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 425-430


Βιβλιοκρισία: Charles BARBER / Stratis PAPAIOANNOU, εκδ., Michael Psellos on Literature and Art: A Byzantine Perspective on Aesthetics, [Michael Psellos in Translation], University of Notre Dame Press, Notre Dame/Indiana 2017

Pages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: