Οργάνωση και Διοίκηση

Τίτλος:
Περιφέρεια: Επιστημονική επιθεώρηση για την περιφερειακή οικονομία και πολιτική

Εκδότης:
Τίτλος:
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εκδότης:
Subscribe to Οργάνωση και Διοίκηση
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: