Διονύσης Μπαλούρδος, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ: ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134|2011, 165-192


Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να αναδείξει ορισμένες μεθοδολογικές και εννοιολογικές προκλήσεις για την κατανόηση της πολυδιάστατης φτώχειας καθώς και του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, που έχουν σημαίνουσα βαρύτητα στην τρέχουσα οικονομική ύφεση. Βασική υπόθεση είναι ότι η οικονομική κρίση καθιστά τον οικονομικό αποκλεισμό τη σημαντικότερη συνιστώσα του κοινωνικού αποκλεισμού. Θεωρούμε ότι, μαζί με το σχετικό εισόδημα, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ανισότητες στον πλούτο και στην περιουσία, καθώς και άλλοι δείκτες στέρησης/αποκλεισμού των νοικοκυριών. Στην Ελλάδα, παιδιά, ηλικιωμένοι, ανύπαντρες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, άνεργοι, μη ενεργά άτομα σε εργάσιμη ηλικία, μεταξύ των οποίων και άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: