Τίτλος:

Kατασκευάζοντας έμφυλες ταυτότητες: η ρητορική του φύλου στο λόγο εργαζομένων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών.

Συγγραφείς:

Ημερομηνία:

2015 | 299 σελ.

ISBN:

978-960-93-7498-9 (pdf)

Περίληψη:Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων στο λόγο εργαζομένων σε ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών (sex trafficking). Η έρευνα εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας και συνδυάζει στοιχεία από την κριτική κοινωνική λογοψυχολογία και τη σύγχρονη κονστρουξιονιστική φεμινιστική θεωρία (Speer, 2005, Aradau, 2008, Augustin, 2008, Van den Anker and Doomernik, 2006). Ειδικότερα η μεθοδολογία της ανάλυσης χρησιμοποιεί ως βασικά εργαλεία τις έννοιες ερμηνευτικά ρεπερτόρια και τα ιδεολογικά διλήμματα (Potter and Wetherell, 1987, Wetherell, 1998, Billig, Condor, Edwards, Gene, Middleton, and Radley, 1988). Το φύλο είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο λόγο των συμμετεχόντων για τη σωματεμπορία γυναικών και συνδέεται με συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις και διλήμματα που θα αναλυθούν.Η έρευνα περιλαμβάνει 32 ημιδομημένες συνεντεύξεις με εθελοντές που εργάζονται σε Μ.Κ.Ο. Οι Μ.Κ.Ο χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες με βάση το προφίλ τους:Μ.Κ.Ο με ανθρωπιστικό προφίλ.Μ.Κ.Ο με θρησκευτικό προφίλ.Μ.Κ.Ο με ιατρικό προφίλ.Μ.Κ.Ο με ανθρωπιστικό προφίλ.Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι το Δεκέμβριο του 2009. Οι συνεντεύξεις έγιναν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα. Κάθε συνέντευξη κράτησε από μία μέχρι μιάμιση ώρα. Το υλικό των συνεντεύξεων φτάνει περίπου τις 800

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα:Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: