Τίτλος:

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση: Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος

Συγγραφείς:

Επιστημονικό πεδίο:

Ημερομηνία:

2015 | 388 σελ.

ISBN:

978-618-82294-0-2 (html), 978-618-82294-1-9 (pdf), 978-618-82294-2-6 (ePub)

Περίληψη:Το βιβλίο διερευνά την εξέλιξη της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τη σκοπιά της οικονομικής ανάπτυξης. Ως οικονομική ανάπτυξη δεν ορίζεται απλά η μεγέθυνση του εισοδήματος αλλά η διεπιστημονική προσέγγιση της δημιουργίας εισοδήματος σε συνδυασμό με την κοινωνική ευημερία και τη θέση της ένωσης στον παγκόσμιο ιστό. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι κάτι μοναδικό στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Η ενοποίηση των Ευρωπαϊκών κρατών είναι ένα πείραμα ιδιαίτερα καινοτόμο και μέχρι σήμερα διαφορετικό από όποια άλλη αντίστοιχη προσπάθεια έχει εκδηλωθεί. Η επιρροή και οι συνέπειες του είναι τεράστιες σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Είναι η πρώτη, σε μεγάλη κλίμακα, προσπάθεια οικειοθελούς μεταφοράς αρμοδιοτήτων εθνικής οικονομικής πολιτικής σε υπερεθνικά όργανα και παρά τις μεταγενέστερες πρωτοβουλίες οικονομικής ολοκλήρωσης σε άλλες ηπείρους, παραμένει η σημαντικότερη. Έτσι, η μελέτη της εξέλιξης της, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση τόσο για τους οικονομολόγους, όσο και για τους Ευρωπαίους πολίτες ευρύτερα, γιατί είναι απαραίτητο να καταλάβουμε αν η ενοποιητική πορεία ωφελεί ή όχι την Ευρώπη ως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα:Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: