Ζηνοβία Λιαλιούτη, Όψεις του πολιτισμικού αντιαμερικανισμού στη μεταπολεμική περίοδο: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 28|2011, 141-165


Το άρθρο εστιάζει στην πολιτισμική συνιστώσα του αντιαμερικανισμού, με σημείο αναφοράς τΐ] μεταπολεμική Ευρώπη. Επιχειρούμε να αναδείξουμε τις ιστορικές καταβολές του αντιαμερικανισμού στην ευρωπαϊκή ήπειρο χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα τη γερμανική και τΐ] γαλλική περίπτωση· εξετάζεται δε και η ελληνική περίπτωση, με έμφαση στην περίοδο που ακολουθεί την εξαγγελία του Δόγματος Truman και του Σχεδίου Marshall έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται η παρούσα μελέτη είναι η σχέση εξαμερικανισμού-αντιαμερικανισμού όπως αναπτύσσεται στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: