Ηλίας Αθανασιάδης, Οι αναπαραστάσεις του ιδιωτικού στα ΜΜΕ, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 26|2010, 27-55


Το άρθρο διερευνά την επανανοηματοδότηση της σχέσης ‘δημόοιου/ιδιωτικού’ υπό το φως των κοινωνικο-πολιτισμικών, οικονομικών και τεχνολογικών δεδομένων της ύστερης νεωτερικότητας. Σε αυτό το εγχείρημα, το βασικό πλαίσιο αναφοράς συγκροτούν σημαντικά μεσοποιημένα σκάνδαλα για δημόσιους λειτουργούς, διασημότητες και ‘συνηθισμένους’ ανθρώπους στην Ελλάδα. Αντλώντας στοιχεία από μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές και με διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά περιπτώσεις προσβολής του ιδιωτικού στο ελληνικό επικοινωνιακό πεδίο από το 2000, αναλύουμε τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζεται η σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα προστασίας της ‘ιδιωτικής ζωής’ και στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά και τους λόγους που τα MME, στην εποχή της αυξανόμενης διαμεαολαβημένης ορατότητας, θέτουν σε κοινή θέα την ‘ιδιωτική σφαίρα’.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: